Kocka blokčići

01.03.2017
preuzmite cenovnik u pdf-u

Kocka od 100 listića

CENOVNIK KOCKA BLOKČIĆA od 100 listića

količina blokčić 8×8
100 lista sa
štampom 1/0
doplata * za
štampu druge
boje blokčića 8×8
blokčić 9.5×9.5
100 lista sa
štampom 1/0
doplata * za
štampu druge boje
boje blok. 9.5×9.5
100 blokova 0.45 €+PDV/kom 0.26 €+PDV/kom 0.49 €+PDV/kom 0.26 €+PDV/kom
200 blokova 0.30 €+PDV/kom 0.14 €+PDV/kom 0.33 €+PDV/kom 0.14 €+PDV/kom
300 blokova 0.25 €+PDV/kom 0.09 €+PDV/kom 0.29 €+PDV/kom 0.10 €+PDV/kom
500 blokova 0.22 €+PDV/kom 0.06 €+PDV/kom 0.25 €+PDV/kom 0.07 €+PDV/kom
1000 blokova 0.19 €+PDV/kom 0.04 €+PDV/kom 0.23 €+PDV/kom 0.05 €+PDV/kom
2000 blokova 0.18 €+PDV/kom 0.03 €+PDV/kom 0.22 €+PDV/kom 0.04 €+PDV/kom

Napomena:
Za finalnu cenu je potrebno sabrati cenu kocka blokčića željene veličine, broja listića I broja boje štampe kao I
papirni omot ili štampu bočnih strana.
Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte

CENE:

Cenovnik prikazuje NETO cene proizvoda sa štampom, indeksirane u eurima bez uračunatog PDV-a
KOCKA BLOKČIĆI se ne mogu sabirati ukoliko je varijabilno grafičko rešenje

NAČIN PORUČIVANJA i PLAĆANJE:

KOCKA BLOKČIĆI se poručuju putem e-mail-a.
Plaćanje 100% avans
Pored ID podataka firme (za profakturu), potrebno je u e-mail-u navesti adresu isporuke, osobu za kontakt, željeni tiraž.
Da bi uradili profakturu potrebno je navesti ko radi grafičko rešenje i da li Vam je potreban gotov uzorak (plaća se).
Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA

ROK IZRADE:

Rok izrade KOCKA BLOKČIĆA je oko 7-15 radnih dana od uplate i potvrde elektronskog ili probnog uzorka

IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA:

– Izrada elektronskog i probnog uzoraka ne ulazi u gore navedeni rok izrade.
– Ukoliko naručilac posla dostavlja gotovo grafičko rešenje, sve tehničke standarde za njegovu izradu dobiće po uplati
– Usluga izrade elektronskog uzorka za potvrdu porudžbine (jpg, pdf) je od 10€+PDV. Potrebno je da pošaljete upotrebljiv
grafički materijal ( kvalitetan vektorski logo, kvalitetne slike ), prečišćen tekst i osnovno uputstvo.
Usluga podrazumeva izradu predloga elektronskog uzorka i do dve korekcije koje ne menjaju stil.
Rok za izradu predloga elektronskog uzorka je 2 radna dana
– Usluga izrade probnog uzorka sa omotom (bez oblikovanja omota) i slanjem na adresu se naplaćuje 10€+PDV.
Usluga izrade probnog uzorka sa štampom bočnih strana i slanjem na adresu se naplaćuje 15-30€+PDV.
Rok za izradu probnog uzorka je do 3 radna dana + vreme kurirske službe za dostavu (uglavnom je 1 radni dan)
Prvo se radi izrada elektronskog uzorka (naplaćuje se) a po usvajanju se pristupa izradi probnog uzorka.

Kocka od 550 ili 750 listića

CENOVNIK KOCKA BLOKČIĆA od 550 ili 750 listića

količina blokčić 9.5×9.5
550 listića
0/0 bez štampe
doplata * za
štampu prve boje
blok. 550 listića
kolorna štampa
jedne bočne strane
kocke od 550 listića
papirni
omot
10 kocki 0.95 €+PDV/kom 3.00 €+PDV/kom 1.30 €+PDV/kom 3.90 €+PDV/kom
20 kocki 0.95 €+PDV/kom 1.50 €+PDV/kom 0.85 €+PDV/kom 2.20 €+PDV/kom
30 kocki 0.95 €+PDV/kom 1.00 €+PDV/kom 0.70 €+PDV/kom 1.65 €+PDV/kom
50 kocki 0.95 €+PDV/kom 0.62 €+PDV/kom 0.51 €+PDV/kom 1.20 €+PDV/kom
100 kocki 0.95 €+PDV/kom 0.38 €+PDV/kom 0.42 €+PDV/kom 0.86 €+PDV/kom
200 kocki 0.95 €+PDV/kom 0.26 €+PDV/kom 0.37 €+PDV/kom 0.68 €+PDV/kom
300 kocki 0.95 €+PDV/kom 0.22 €+PDV/kom 0.35 €+PDV/kom 0.61 €+PDV/kom
500 kocki 0.95 €+PDV/kom 0.18 €+PDV/kom 0.33 €+PDV/kom 0.54 €+PDV/kom
količina blokčić 9.5×9.5
750 listića
0/0 bez štampe
doplata * za
štampu prve boje
blok. 750 listića
kolorna štampa
jedne bočne strane
kocke od 750 listića
papirni
omot
10 kocki 1.28 €+PDV/kom 3.00 €+PDV/kom 1.30 €+PDV/kom 3.90 €+PDV/kom
20 kocki 1.28 €+PDV/kom 1.50 €+PDV/kom 0.85 €+PDV/kom 2.20 €+PDV/kom
30 kocki 1.28 €+PDV/kom 1.00 €+PDV/kom 0.70 €+PDV/kom 1.65 €+PDV/kom
50 kocki 1.28 €+PDV/kom 0.68 €+PDV/kom 0.60 €+PDV/kom 1.20 €+PDV/kom
100 kocki 1.28 €+PDV/kom 0.43 €+PDV/kom 0.48 €+PDV/kom 0.86 €+PDV/kom
200 kocki 1.28 €+PDV/kom 0.31 €+PDV/kom 0.43 €+PDV/kom 0.68 €+PDV/kom
300 kocki 1.28 €+PDV/kom 0.27 €+PDV/kom 0.40 €+PDV/kom 0.61 €+PDV/kom
500 kocki 1.28 €+PDV/kom 0.24 €+PDV/kom 0.38 €+PDV/kom 0.54 €+PDV/kom

Napomena:
Za finalnu cenu je potrebno sabrati cenu kocka blokčića željene veličine, broja listića I broja boje štampe kao I
papirni omot ili štampu bočnih strana.
Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte

CENE:

Cenovnik prikazuje NETO cene proizvoda sa štampom, indeksirane u eurima bez uračunatog PDV-a
KOCKA BLOKČIĆI se ne mogu sabirati ukoliko je varijabilno grafičko rešenje

NAČIN PORUČIVANJA i PLAĆANJE:

KOCKA BLOKČIĆI se poručuju putem e-mail-a.
Plaćanje 100% avans
Pored ID podataka firme (za profakturu), potrebno je u e-mail-u navesti adresu isporuke, osobu za kontakt, željeni tiraž.
Da bi uradili profakturu potrebno je navesti ko radi grafičko rešenje i da li Vam je potreban gotov uzorak (plaća se).
Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA

ROK IZRADE:

Rok izrade KOCKA BLOKČIĆA je oko 7-15 radnih dana od uplate i potvrde elektronskog ili probnog uzorka

IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA:

– Izrada elektronskog i probnog uzoraka ne ulazi u gore navedeni rok izrade.
– Ukoliko naručilac posla dostavlja gotovo grafičko rešenje, sve tehničke standarde za njegovu izradu dobiće po uplati
– Usluga izrade elektronskog uzorka za potvrdu porudžbine (jpg, pdf) je od 10€+PDV. Potrebno je da pošaljete upotrebljiv
grafički materijal ( kvalitetan vektorski logo, kvalitetne slike ), prečišćen tekst i osnovno uputstvo.
Usluga podrazumeva izradu predloga elektronskog uzorka i do dve korekcije koje ne menjaju stil.
Rok za izradu predloga elektronskog uzorka je 2 radna dana
– Usluga izrade probnog uzorka sa omotom (bez oblikovanja omota) i slanjem na adresu se naplaćuje 10€+PDV.
Usluga izrade probnog uzorka sa štampom bočnih strana i slanjem na adresu se naplaćuje 15-30€+PDV.
Rok za izradu probnog uzorka je do 3 radna dana + vreme kurirske službe za dostavu (uglavnom je 1 radni dan)
Prvo se radi izrada elektronskog uzorka (naplaćuje se) a po usvajanju se pristupa izradi probnog uzorka.