Reklamni blokovi

01.03.2017
preuzmite cenovnik u pdf-u

količina BLOK A4/50
0/0 bez štampe
doplata * za štampu
prve boje 1/0
jednostrano
doplata * za štampu
prve boje 1/1
obostrano
KORICA A4
4/0 jedn. kolor
KORICA A4
4/4 obost. kolor
20 blokova 0.50 €+PDV/blok 1.50 €+PDV/blok 1.60 €+PDV/blok 0.72 €+PDV/blok 1.11 €+PDV/blok
30 blokova 0.44 €+PDV/blok 1.00 €+PDV/blok 1.07 €+PDV/blok 0.61 €+PDV/blok 0.96 €+PDV/blok
50 blokova 0.39 €+PDV/blok 0.60 €+PDV/blok 0.68 €+PDV/blok 0.51 €+PDV/blok 0.79 €+PDV/blok
100 blokova 0.37 €+PDV/blok 0.32 €+PDV/blok 0.40 €+PDV/blok 0.43 €+PDV/blok 0.68 €+PDV/blok
200 blokova 0.37 €+PDV/blok 0.20 €+PDV/blok 0.28 €+PDV/blok 0.38 €+PDV/blok 0.59 €+PDV/blok
300 blokova 0.37 €+PDV/blok 0.16 €+PDV/blok 0.23 €+PDV/blok 0.36 €+PDV/blok 0.56 €+PDV/blok
500 blokova 0.37 €+PDV/blok 0.13 €+PDV/blok 0.20 €+PDV/blok 0.33 €+PDV/blok 0.52 €+PDV/blok
povez i
dorada
povez
lepljenje
minimum 5€
povez
perforacija
minimum 5€
povez
spirala
minimum 5€
plastifikacija
korica 1/0 sjaj
minimum 5€
suvi žig
na korici
minimum 10€
blok a4/50 0.12 €+PDV/blok 0.19 €+PDV/blok 0.25 €+PDV/blok 0.08 €+PDV/blok 0.18 €+PDV/blok
blok a5/50 0.08 €+PDV/blok 0.15 €+PDV/blok 0.18 €+PDV/blok 0.04 €+PDV/blok 0.18 €+PDV/blok
blok a6/50 0.05 €+PDV/blok 0.10 €+PDV/blok 0.12 €+PDV/blok 0.02 €+PDV/blok 0.18 €+PDV/blok
blok a4/100 0.15 €+PDV/blok 0.27 €+PDV/blok 0.36 €+PDV/blok 0.08 €+PDV/blok 0.18 €+PDV/blok
blok a5/100 0.10 €+PDV/blok 0.22 €+PDV/blok 0.25 €+PDV/blok 0.04 €+PDV/blok 0.18 €+PDV/blok
blok a6/100 0.07 €+PDV/blok 0.14 €+PDV/blok 0.17 €+PDV/blok 0.02 €+PDV/blok 0.18 €+PDV/blok
Da bi dobili finalnu cenu saberite:
– cenu blanko bloka**
– doplatu za jedn. ili obostranu štampu za broj boja koji želite
– koricu bloka sa jednostranom ili obostranom štampom
– povez bloka**
– dodatne usluge po želji plastifikacija korica, suvi žig
** obavezne stavke za finalnu cenu
CENE:

Cenovnik prikazuje NETO cene proizvoda sa štampom, indeksirane u eurima bez uračunatog PDV-a
REKLAMNI BLOKOVI se ne mogu sabirati ukoliko je varijabilno grafičko rešenje

NAČIN PORUČIVANJA i PLAĆANJE:

REKLAMNI BLOKOVI se poručuju putem e-mail-a.
Plaćanje 100% avans
Pored ID podataka firme (za profakturu), potrebno je u e-mail-u navesti adresu isporuke, osobu za kontakt, željeni tiraž.
Da bi uradili profakturu potrebno je navesti ko radi grafičko rešenje i da li Vam je potreban gotov uzorak (plaća se).
Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA

ROK IZRADE:

Rok izrade REKLAMNIH BLOKOVA je oko 7 radnih dana (manji tiraži) od uplate i potvrde elektronskog ili probnog uzorka

IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA:

– Ukoliko naručilac posla dostavlja gotovo grafičko rešenje, sve tehničke standarde za njegovu izradu dobiće po uplati
– Usluga izrade elektronskog uzorka za potvrdu porudžbine (jpg, pdf) je od 10€+PDV. Potrebno je da pošaljete upotrebljiv
grafički materijal ( kvalitetan vektorski logo, kvalitetne slike ), prečišćen tekst i osnovno uputstvo.
Usluga podrazumeva izradu predloga elektronskog uzorka i do dve korekcije koje ne menjaju stil.
Rok za izradu predloga elektronskog uzorka je 2 radna dana
– Usluga izrade probnog uzorka sa slanjem na adresu se naplaćuje 10€+PDV.
Rok za izradu probnog uzorka je do 3 radna dana + vreme kurirske službe za dostavu (uglavnom je 1 radni dan)
Prvo se radi izrada elektronskog uzorka (naplaćuje se) a po usvajanju se pristupa izradi probnog uzorka.