17.08.2020.

cenovnik secam 2.0

cenovnik secam 3.0

cenovnik cypher 2.0

cenovnik cypher 3.0

cenovnik hash 2.0

cenovnik hash 3.0

cenovnik echo 2.0

cenovnik decode 2.0

cenovnik decode 3.0

cenovnik matics 2.0

cenovnik matics 3.0

cenovnik deocom 2.0

cenovnik deocom 3.0

cenovnik driver 2.0

cenovnik driver 3.0

cenovnik loop 2.0

cenovnik loop 3.0

cenovnik imemori 2.0

cenovnik imemory 3.0

cenovnik node 2.0

cenovnik flux 2.0

cenovnik plexo 2.0

cenovnik data key 2.0

cenovnik alu key 2.0

cenovnik smart otg 2.0

cenovnik smart otg c 2.0

cenovnik smart collection 2.0

cenovnik smart collection 3.0

cenovnik credit card 2.0

cenovnik mini card 2.0

cenovnik coin card 2.0

VAŽNA NAPOMENA:

 • U cenu nije uračunata izrada ili korekcija postojećeg grafičkog rešenja.
  Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Roba je iz uvoza, obavezno treba proveriti stanje zaliha na odgovarajućem linku koji možete videti uz artikal.
  Na tom linku imate i detaljne informacije o artiklu ( opis, specifikacije ).
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade USB MEMORIJA, cena se uvećava za 50-100%.
 • Pogledajte poglavlje ROK IZRADE.
 • Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte

OPIS ARTIKLA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Materijal: naznačen uz svaki artikal.
 • Dimenzija: naznačena uz svaki artikal.
 • * Štampa: 4/0 kolorna štampa jednostrana, 4/4 kolorna štampa obostrana ili laserska gravura.
 • Minimalni tiraž: 10kom.

CENE:

 • Cenovnik prikazuje maloprodajne cene proizvoda ( uračunat PDV ), indeksirane u eurima.
 • USB MEMORIJE se ne mogu sabirati ukoliko je varijabilno grafičko rešenje.
 • U cenu nije uračunata dostava, paritet fco magacin prodavca. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani uslove korišćenja gde imate objašnjenja vezana za dostavu.

NAČIN PORUČIVANJA i PLAĆANJE:

 • USB MEMORIJE se poručuju putem e-mail-a.
  Pored ID podataka firme (za profakturu), potrebno je navesti željenog artikala i njegovu šifru, tiraž i ko radi grafičko rešenje.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Plaćanje 100% avans.

ROK IZRADE:

 • Rok izrade USB MEMORIJA je varijabilan, zavisi od trenutne opterećenosti redovnih kapaciteta.
 • Okvirni rok izrade-štampe USB MEMORIJA je 5+ radnih dana ( pon-petak ) od uplate i potvrde elektronskog uzorka.
 • U rok izrade nije uračunata dostava. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani uslove korišćenja gde imate objašnjenja vezana za dostavu.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade-štampe USB MEMORIJA, a u zavisnosti od mogućnosti angažovanja vanrednih kapaciteta ( druga, treća smena ), cena se uvećava za 50-100%.

IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA:

 • Izrada elektronskog uzoraka ne ulazi u gore navedeni rok izrade.
 • Ukoliko naručilac posla dostavlja gotovo grafičko rešenje, sve tehničke standarde za njegovu izradu dobiće po uplati.
  Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
  Svakako je poželjno pogledati na strani glavnog menija UPUTSTVA - OPŠTE UPUTSTVO ZA GRAFIČKI DIZAJN.
 • Usluga izrade elektronskog uzorka za potvrdu porudžbine (jpg, pdf) je od 8.40€ sa PDV-om. Potrebno je da pošaljete upotrebljiv grafički materijal ( vektorski logo, kvalitetne slike ), prečišćen tekst i osnovno uputstvo.
  Usluga podrazumeva izradu predloga elektronskog uzorka i jednu korekciju koja ne menja stil ( verzija V2 ).
  Rok za izradu predloga elektronskog uzorka je 2 radna dana.
 • Usluga izrade probnog uzorka USB MEMORIJA sa slanjem kurirskom službom na adresu se naplaćuje 18€.
  Rok za izradu probnog uzorka je 5+ radna dana + vreme kurirske službe za dostavu.
  Prvo se radi izrada elektronskog uzorka ( naplaćuje se ) a po usvajanju se pristupa izradi probnog uzorka.