22.06.2018

Preduzeće Briokon d.o.o. neće raditi u period od 26.07-12.08.2018 zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora.
Najljubaznije Vas molimo da izvršite porudžbine na vreme.

24.06.2017

Preduzeće Briokon d.o.o. neće raditi u period od 31.07-15.08.2017 zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora.
Najljubaznije Vas molimo da izvršite porudžbine na vreme.

23.06.2016

Preduzeće Briokon d.o.o. neće raditi u period od 02.08-19.08.2016 zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora.
Najljubaznije Vas molimo da izvršite porudžbine na vreme.

20.06.2015

Preduzeće Briokon d.o.o. neće raditi u period od 29.07-14.08.2015 zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora.
Najljubaznije Vas molimo da izvršite porudžbine na vreme.

23.06.2014

Preduzeće Briokon d.o.o. neće raditi u period od 27.07-13.08.2014 zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora.
Najljubaznije Vas molimo da izvršite porudžbine na vreme.