PRILIKOM IZRADE I DOSTAVLJANJA FILE-OVA POTREBNO JE DA ISPOŠTUJETE
NEKOLIKO PRAVILA DA BI U NAJKRAĊEM MOGUĊEM ROKU PRISTUPILI SAMOJ ŠTAMPI

1. PROGRAMI

Prilikom izrade graf. pripreme koristiti ISKLJUČIVO grafičke programe: Corel Draw, Adobe Illustrator,Photoshop, a NIKAKO programe Word, Power Point itd. Ovi programi imaju dosta ograničavajućih elemenata i iz njih nije moguće obaviti proces štampe. Često se desi da pri ripovanju neki elementi izgube, iskrive, poremete a to nije sa naše strane moguće kontrolisati i zato kod ovako dobijenih priprema napominjemo velikim slovima da NE SNOSIMO NIKAKVU ODGOVORNOST ZA LOŠU ŠTAMPU.

2. BOJE

Koristite ISKLJUČIVO CMYK paletu boja, a NIKAKO RGB paletu boja jer se najčešċi problem javlja da ono što vidite na ekranu nije istovetno onom što se odštampa. U elektronskoj verziji boje u najvećoj meri zavise od so􀅌verskih i hardverskih karakteristika računara, kao i karakteristika monitora na kome gledate grafičko rešenje. Takođe ista boja pri štampi može varirati shodno tehnici štampe (ofset, digitalna…), boji i vrsti materijala na kojoj se štampa. Štampom na ofsetnom (upijajućem papiru) i kunstdruku (premaznom papiru) dobićete različite nijanse iste boje.

2.1 Crna boja na većim površinama
Kod velikih površina crne boje, crna ne sme biti zadata samo kao K=100% jer će na taj način štampa crne ispasti bledo crna. Da bi ste dobili zasićenu crnu potrebno je koristiti C=75%, M=60%, Y=60%, K=100%, ovakav nanos se koristi samo kod velikih crnih površina, nikako za tekst ili manje objekte.

2.2. Sitan test u crnoj boji
Ukoliko imate sitan tekst u crnoj boji, obojte ga samo u crnu tj. K=100%

2.3. Štampa u jednoj, dve PANTON boje
Ako želite štampu u jednoj ili dve boje, potrebno je da prirpemu svedete na te boje, da im odredite odgovarajuću panton šifru. Često se desi da se to ne uradi, na ekranu Vi vidite dve boje ali se npr prva boja sastoji od CIAN i MAGENTE a druga boja od ŽUTE i CRNE pa je to priprema za štampu u četri boje tj u koloru a ne u dve boje. Kombinacijom CMYK imamo mogućih 10.000.000 nijanski a njih menja oko 1000 panton boja, što u praksi znači da bi trebalo naći najpribližniju nijasu želejnoj. Tu uvek treba računati na kompromis između insistiranja na željenoj nijansi i uštedi u ceni štampe koja nije mala.

3. REZOLUCIJA

Ukoliko pipremu pravite u Photoshop-u potrebno je raditi u 300dpi rezoluciji. Sve fotografije koje se koriste u pripremi moraju biti rezolucije 300dpi. Rezolucijom većom od 300dpi ne dobija se ništa na kvalitetu, samo se povećava veličina dokumenta i usporavaju svi postupci vezani za štampu. Rezolucija manja od 250-300dpi u štampi daje mutne i zrnaste slike lošeg kvaliteta.

Što se tiče fotografija, generalno uzevši, one skinute sa Interneta nisu dovoljno kvalitetne da se mogu iskoristiti u postupku štampe. Izuzetak su namenske fotografije urađene u velikoj rezoluciji, koje su namenjene za štampu. Da bi ste videli koliko će velika fotografija koju imate izaći u štampi, podelite broj piksela u dimenziji fotografije sa 120 i dobićete veličinu odštampane fotografije u cm. (npr. fotografija dimenzija 360x450px u štampi može biti velika 3×3.75cm). Dimenziju fotografije u pikselima (px) možete videti u Windows Exploreru. Takođe ako je fotografija male težine, npr 200kb, znaćete da slika nije grafički upotrebljiva. Fotografije moraju biti teške bar nekoliko mb da bi se kvalitetno primenile, a sve teže i teže ako želite veću fotografiju. Zato još jednom napominjemo da kada skidate slike sa interneta proverite njihovu težinu.

4. DIMENZIJE

Kada definišemo željenu dimenziju potrebno je dodati prepust po 2mm sa sve četiri strane (plavi pravougaonik), naravno ako štampa ide do kraja.
Kod manjih artikala (mali kartončići, vizit karte…) prepust ide 2mm a za veće artikle prepust treba da bude 3mm.
Takođe treba voditi računa da važne tekstualne i grafičke elemente uvučete bar po 3-4mm (sivi pravougaonik) od ivice sečenja papira (crveni pravougaonik) kako ne bi došli u upasnost prilikom obrezivanja.
Pripremu treba poslati kropovanu na dimenziju sa prepustima, bez cajtni za obrez, sa jasnom napomenom koliki ste prepust stavili. Ukoliko artikl ima neku specifičnost (perforaciju, spiralu, bušenje rupe…) potrebno je prilagoditi grafičko rešenje tako da važni podaci ne dođu u opasnost. Ako niste sigurni kako prirpemite grafičko rešenje, pozovite nas i poslaćemo Vam šemu.
Ukoliko je artikal knjiga, katalog… prirpema graf. rešenja ima dosta specifičnosti koje zavise od poveza (klamovanje, lepljenje – meki povez, šivenje, spirala…) pa je najbolje da nas kontaktirate pre početka rada kako bi Vam poslali odgovarajuću šemu.

5. LOGOTIPI I CRTEŽI

Logotipe i crteže trebalo bi doneti urađene u nekom od grafičkih programa (Adobe Ilustrator, CorelDRAW i si.). Logotipi koji se nalaze u Wordu, Excelu, Power Pointu, kao sačuvani mail, kao slika skinuta sa sajta obično nisu upotrebljivi.
Svaka ozbiljnija firma u sklopu svoje Knjige grafičkih standarda ima svoj logotip i slične materijale urađene u nekom od prihvatljivih formata (.ai, .eps, .cdr).
Knjige grafičkih standarda treba da sadrži:
– logotip u koloru – pozitiv (na beloj podlozi)
– logotip u koloru – negativ (na tamnoj podlozi) Predvideti i da tamna podloga može biti u nekoj od boja loga
– logotip mono – crno beli – pozitiv (na beloj podlozi)
– logotip mono – crno beli – negativ (na tamnoj podlozi)
– logotip u PANTON bojama – pozitiv (na beloj podlozi)
– logotip u PANTON bojama – negativ (na tamnoj podlozi)
– logotip primenjen na pravougaonom, kvadratnom, okruglom prostoru
– logotip umanjenje – do koje minimalne veličine je čitljiv. Ovo je veoma važno jer često nije predviđeno kako da se logo primeni na malim predmetima visine 5-10 mm gde se čitljivost gubi.

6. KOREKCIJA GRAFIČKOG REŠENJA

UKOLIKO GRAF. REŠENJE NE POŠALJETE PREMA UPUTSTVIMA, NAJČEŠĆE JE POTREBNO PRILAGOĐAVANJE-KOREKCIJA REŠENJA A TO ZAHTEVA NAŠE ANGAŽOVANJE I ODREĐENU CENU PREMA UTOŠENOM BROJU RADNIH SATI.
Kada graf. rešenje prilagodimo, mi ga šaljemo Vama na kontrolu da proverite SVE. Tek po pismenom odobrenju može se krenuti u dalju realizaciju posla.

ZA SVE NEDOUMICE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE
NAJBOLJE BI BILO PRE POČETKA IZRADE DA TO URADITE
HVALA NA SARADNJI
BRIOKON d.o.o.

Preuzmite uputstvo u pdf -u