iconUPUTSTVO ZA GRAFIČKI DIZAJN

PRILIKOM IZRADE I DOSTAVLJANJA FILE-OVA POTREBNO JE DA ISPOŠTUJETE NEKOLIKO PRAVILA DA BI U NAJKRAĊEM MOGUĊEM ROKU PRISTUPILI SAMOJ ŠTAMPI

1. PROGRAMI

Prilikom izrade graf. pripreme koristiti ISKLJUČIVO grafičke programe: Corel Draw, Adobe Illustrator,Photoshop, a NIKAKO programe Word, Power Point itd. Ovi programi imaju dosta ograničavajućih elemenata i iz njih nije moguće obaviti proces štampe.

2. BOJE

Koristite ISKLJUČIVO CMYK paletu boja, a NIKAKO RGB paletu boja jer se najčešċi problem javlja da ono što vidite na ekranu nije istovetno onom što se odštampa.

  • 2.1 Crna boja na većim površinama

    Kod velikih površina crne boje, crna ne sme biti zadata samo kao K=100% jer će na taj način štampa crne ispasti bledo crna. Da bi ste dobili zasićenu crnu potrebno je koristiti C=75%, M=60%, Y=60%, K=100%, ovakav nanos se koristi samo kod velikih crnih površina, nikako za tekst ili manje objekte.

  • 2.2. Sitan test u crnoj boji

    Ukoliko imate sitan tekst u crnoj boji, obojte ga samo u crnu tj. K=100%

3. REZOLUCIJA

Ukoliko pipremu pravite u Photoshop-u potrebno je raditi u 300dpi rezoluciji. Sve fotografije koje se koriste u pripremi moraju biti rezolucije 300dpi. Rezolucijom većom od 300dpi ne dobija se ništa na kvalitetu, samo se povećava veličina dokumenta i usporavaju svi postupci vezani za štampu. Rezolucija manja od 250-300dpi u štampi daje mutne i zrnaste slike lošeg kvaliteta.

Što se tiče fotografija, generalno uzevši, one skinute sa Interneta nisu dovoljno kvalitetne da se mogu iskoristiti u postupku štampe. Izuzetak su namenske fotografije urađene u velikoj rezoluciji, koje su namenjene za štampu. Da bi ste videli koliko će velika fotografija koju imate izaći u štampi, podelite broj piksela u dimenziji fotografije sa 120 i dobićete veličinu odštampane fotografije u cm. (npr. fotografija dimenzija 360x450px u štampi može biti velika 3x3.75cm). Dimenziju fotografije u pikselima (px) možete videti u Windows Exploreru. Takođe ako je fotografija male težine, npr 200kb, znaćete da slika nije grafički upotrebljiva. Fotografije moraju biti teške bar nekoliko mb da bi se kvalitetno primenile, a sve teže i teže ako želite veću fotografiju. Zato još jednom napominjemo da kada skidate slike sa interneta proverite njihovu težinu.

4. DIMENZIJE

Kada definišemo željenu dimenziju potrebno je dodati prepust po 2mm sa sve četiri strane (crveni pravougaonik), naravno ako štampa ide do kraja. Takođe treba voditi računa da važne tekstualne i grafičke elemente uvučete bar po 3-4mm (plavi pravougaonik) od ivice sečenja papira (crveni pravougaonik) kako ne bi došli u upasnost prilikom obrezivanja. Pripremu treba poslati kropovanu na dimenziju sa prepustima (a+4mm x b+4mm), bez cajtni za obrez. Primer, ako želite vizit kartu 9x5cm, potrebno je poslati pripremu 9.4x5.4cm.

uputstvo za graficki dizajn

5. LOGOTIPI I CRTEŽI

Logotipe i crteže trebalo bi donijeti urađene u nekom od grafičkih programa (Adobe Ilustrator, CorelDRAW i si.). Logotipi koji se nalaze u Wordu, Excelu, Power Pointu, kao sačuvani mail, kao slika skinuta sa sajta obično nisu upotrebljivi. Svaka ozbiljnija firma u sklopu svoje Knjige grafičkih standarda ima svoj logotip i slične materijale urađene u nekom od prihvatljivih formata (.ai, .eps, .cdr).

Newletter

Email:

Kontakt Info


Briokon d.o.o.
Milutina Milankovića 132/21
11070 Novi Beograd
Email: office@briokon.co.rs

Tel/Fax: +381 11 711 5885
             +381 11 614 2437