CENOVNIK – 11 – MAGNETI ZA FRIŽIDER

KAKO DA IZRAČUNATE CENU MAGNETA ZA FRIŽIDER PO KOMADU

Želite npr 300 komada MAGNETA ZA FRIŽIDER veličine 7x5cm

 • Izračunavanje površine proizvoda: MAGNET veličine 7x5cm ima površinu 35cm2
 • Izračunavanje minimalnog tiraža: 5000 podelimo sa površinom proizvoda u cm2 (npr 5000/35=143kom)
 • Izračunavanje površine u m2 : količinu pomnožite sa površinom proizvoda u cm2 i podelite sa 10000 (npr 300×35/10000 = 1.05 m2, ukoliko je površina manja od 0.5m2, povećajte količinu)
 • Izračunavanje cene po komadu: površinu proizvoda u cm2 pomnožite sa odgovarajućom cenom po m2 i podelite sa 10000 (npr 35 x 105.00€€ /10000 = 0.368€€/kom)

VAŽNA NAPOMENA:

 • U cenu nije uračunata izrada ili korekcija postojećeg grafičkog rešenja.
  Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade, cena se uvećava za 50-100%.
  Obavezno pogledajte poglavlje ROK IZRADE.
  Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte

OPIS ARTIKLA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Materijal: meka magnetna folija debljine 600mic
 • Dimenzija: po želji, oblik pravougaoni ili po želji (min. dim. jedne stranice je 4cm, ako želite manju cena po kvadratu se povećava)
 • Štampa: kolorna 4/0 jednostrana
 • Minimalni tiraž: 0.5m2 (5.000cm2)

CENE:

 • Cenovnik prikazuje maloprodajne cene proizvoda (uračunat PDV), indeksirane u eurima.
 • MAGNETI ZA FRIŽIDER se ne mogu sabirati ukoliko je varijabilno grafičko rešenje.
 • U cenu nije uračunata dostava, paritet fco magacin prodavca. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani objašnjenja vezana za dostavu.

NAČIN PORUČIVANJA i PLAĆANJE:

 • MAGNETI ZA FRIŽIDER se poručuju putem e-mail-a.
  Pored ID podataka firme (za profakturu), potrebno je navesti opis artikla, tiraž i ko radi grafičko rešenje.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Plaćanje 100% avans.

ROK IZRADE:

 • Rok izrade MAGNETA ZA FRIŽIDER je varijabilan, zavisi od trenutne opterećenosti redovnih kapaciteta.
 • Okvirni rok izrade-štampe MAGNETA ZA FRIŽIDER je 7+ radnih dana ( pon-petak ) a MAGNETA ZA FRIŽIDER prema obliku je 12+ radnih dana ( pon-petak ) od uplate i potvrde elektronskog uzorka.
 • U rok izrade nije uračunata dostava. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani objašnjenja vezana za dostavu.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade-štampe MAGNETA ZA FRIŽIDER, a tehničke mogućnosti i vanredni kapaciteti proizvodnje to dozvoljavaju, cena se uvećava za 50-100%.

IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA:

 • Izrada elektronskog uzoraka ne ulazi u gore navedeni rok izrade.
 • Ukoliko naručilac posla dostavlja gotovo grafičko rešenje, sve tehničke standarde za njegovu izradu dobiće po uplati. Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe. Svakako je poželjno pogledati na strani glavnog menija UPUTSTVA – UPUTSTVO ZA GRAFIČKI DIZAJN.
 • Usluga izrade elektronskog uzorka za potvrdu porudžbine (jpg, pdf) je od 12€€ sa PDV-om. Potrebno je da pošaljete upotrebljiv grafički materijal (vektorski logo, kvalitetne slike), prečišćen tekst i osnovno uputstvo. Usluga podrazumeva izradu predloga elektronskog uzorka i jednu korekciju koja ne menja stil (verzija V2). Svaka naredna korekcija (izmena, dopuna) se doplaćuje minimum 6€€ po verziji. Rok za izradu predloga (verzija V1) elektronskog uzorka je 2 radna dana.
 • Usluga izrade probnog uzorka MAGNETA ZA FRIŽIDER sa slanjem kurirskom službom na adresu je moguća po ceni 24€€. Rok za izradu probnog uzorka je 7+ radnih dana + vreme kurirske službe za dostavu. Prvo se radi izrada elektronskog uzorka (naplaćuje se) a po usvajanju se pristupa izradi probnog uzorka. Usluga izrade probnog uzorka MAGNETA ZA FRIŽIDER prema obliku po želji nije moguća.