CENOVNIK – 14 – NALEPNICE ZA AUTO

KAKO DA IZRAČUNATE CENU NALEPNICA PO KOMADU

Želite npr 4 komada NALEPNICA ZA AUTO veličine 100x50cm

 • Izračunavanje površine proizvoda: NALEPNICA ZA AUTO veličine 100x50cm ima površinu 5000cm2
 • Izračunavanje minimalnog tiraža: 10000 podelimo sa površinom proizvoda u cm2 (npr 10000/5000=2kom)
 • Izračunavanje površine u m2 : količinu pomnožite sa površinom proizvoda u cm2 i podelite sa 10000
  (npr 4×5000/10000 = 2.00 m2, ukoliko je površina manja od 1m2, povećajte količinu)
 • Izračunavanje cene po komadu: površinu proizvoda u cm2 pomnožite sa odgovarajućom cenom po m2 i podelite sa 10000
  (npr 5000 x 26.70€/10000 = 13.35€€/kom)

VAŽNA NAPOMENA:

 • U cenu nije uračunata izrada ili korekcija postojećeg grafičkog rešenja.
  Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade, cena se uvećava za 50-100%.
  Obavezno pogledajte poglavlje ROK IZRADE.
  Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte

OPIS ARTIKLA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Materijal: polimerna samolepljiva folija namenjena za spoljašnju upotrebu i širine rolne 137cm, sa rokom trajanja 3-5 godina.
 • Dimenzija: po želji, oblik pravougaoni ili po želji, minimalna veličina A5 15x21cm
 • Štampa: kolorna 4/0 jednostrana
 • Minimalni tiraž: 1m2 ( 10.000cm2)

CENE:

 • Cenovnik prikazuje maloprodajne cene proizvoda ( uračunat PDV ), indeksirane u eurima.
 • NALEPNICE ZA AUTO se ne mogu sabirati ukoliko je varijabilno grafičko rešenje.
 • U cenu nije uračunata dostava, paritet fco magacin prodavca. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani objašnjenja vezana za dostavu.

NAČIN PORUČIVANJA i PLAĆANJE:

 • NALEPNICE ZA AUTO se poručuju putem e-mail-a.
  Pored ID podataka firme (za profakturu), potrebno je navesti opis artikla, tiraž i ko radi grafičko rešenje.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Plaćanje 100% avans.

ROK IZRADE:

 • Rok izrade NALEPNICA ZA AUTO je varijabilan, zavisi od trenutne opterećenosti redovnih kapaciteta.
 • Okvirni rok izrade-štampe NALEPNICE ZA AUTO je 4+ radnih dana ( pon-petak ) od uplate i potvrde elektronskog uzorka.
 • U rok izrade nije uračunata dostava. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani objašnjenja vezana za dostavu.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade-štampe NALEPNICA ZA AUTO, a tehničke mogućnosti i vanredni kapaciteti proizvodnje to dozvoljavaju, cena se uvećava za 50-100%.

IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA:

 • Izrada elektronskog uzoraka ne ulazi u gore navedeni rok izrade.
 • Ukoliko naručilac posla dostavlja gotovo grafičko rešenje, sve tehničke standarde za njegovu izradu dobiće po uplati. Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe. Svakako je poželjno pogledati na strani glavnog menija UPUTSTVA – UPUTSTVO ZA GRAFIČKI DIZAJN.
 • Usluga izrade elektronskog uzorka za potvrdu porudžbine (jpg, pdf) je od 12€€ sa PDV-om. Potrebno je da pošaljete upotrebljiv grafički materijal ( vektorski logo, kvalitetne slike ), prečišćen tekst i osnovno uputstvo. Usluga podrazumeva izradu predloga elektronskog uzorka i jednu korekciju koja ne menja stil ( verzija V2 ). Svaka naredna korekcija ( izmena, dopuna ) se doplaćuje minimum 6€€ po verziji. Rok za izradu predloga ( verzija V1 ) elektronskog uzorka je 2 radna dana.
 • Usluga izrade probnog uzorka NALEPNICA ZA AUTO sa slanjem kurirskom službom na adresu je moguća po ceni min. tiraža. Rok za izradu probnog uzorka je 4+ radnih dana + vreme kurirske službe za dostavu. Prvo se radi izrada elektronskog uzorka ( naplaćuje se ) a po usvajanju se pristupa izradi probnog uzorka.