Cenovnik 21 MAGNETI MEKA FOLIJA

KAKO DA IZRAČUNATE CENU MAGNETA PO KOMADU

Želite npr 300 komada MAGNETA veličine 7x5cm

 • Izračunavanje površine proizvoda: MAGNET veličine 7x5cm ima površinu 35cm2
 • Izračunavanje minimalnog tiraža: 5000 podelimo sa površinom proizvoda u cm2 ( npr 5000/35=143kom )
 • Izračunavanje površine u m2 : količinu pomnožite sa površinom proizvoda u cm2 i podelite sa 10000
  ( npr 300×35/10000 = 1.05 m2, ukoliko je površina manja od 0.5m2, povećajte količinu )
 • Izračunavanje cene po komadu: površinu proizvoda u cm2 pomnožite sa odgovarajućom cenom po m2 i podelite sa 10000
  ( npr 35 x 88.68€€ /10000 = 0.31€€/kom )

VAŽNA NAPOMENA:
– U cenu nije uračunata izrada ili korekcija postojećeg grafičkog rešenja.
Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
– Ukoliko je potreban kraći rok izrade, cena se uvećava za 50-100%.
Obavezno pogledajte poglavlje ROK IZRADE.
Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte

OPIS ARTIKLA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Materijal: meka magnetna folija debljine 600mic
 • Dimenzija: po želji, oblik pravougaoni ili po želji ( min. dim. jedne stranice je 4cm, ako želite manju cena po kvadratu se povećava )
 • Štampa: kolorna 4/0 jednostrana
 • Minimalni tiraž: 0.5m2 ( 5.000cm2)

CENE:

 • Cenovnik prikazuje maloprodajne cene proizvoda ( uračunat PDV ), indeksirane u eurima.
 • MAGNETI se ne mogu sabirati ukoliko je varijabilno grafičko rešenje.
 • U cenu nije uračunata dostava, paritet fco magacin prodavca. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom
 • službom, pogledajte na našoj INFO strani objašnjenja vezana za dostavu.

NAČIN PORUČIVANJA i PLAĆANJE:

 • MAGNETI se poručuju putem e-mail-a.
  Pored ID podataka firme (za profakturu), potrebno je navesti opis artikla, tiraž i ko radi grafičko rešenje.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Plaćanje 100% avans.

ROK IZRADE:

 • Rok izrade MAGNETA je varijabilan, zavisi od trenutne opterećenosti redovnih kapaciteta.
 • Okvirni rok izrade-štampe MAGNETA je 7+ radnih dana ( pon-petak ) a MAGNETA prema obliku je
 • 12+ radnih dana ( pon-petak ) od uplate i potvrde elektronskog uzorka.
 • U rok izrade nije uračunata dostava. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj
 • INFO strani objašnjenja vezana za dostavu.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade-štampe MAGNETA, a tehničke mogućnosti i vanredni kapaciteti proizvodnje
 • to dozvoljavaju, cena se uvećava za 50-100%.

IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA:

 • Izrada elektronskog uzoraka ne ulazi u gore navedeni rok izrade.
 • Ukoliko naručilac posla dostavlja gotovo grafičko rešenje, sve tehničke standarde za njegovu izradu dobiće po uplati.
 • Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
 • Svakako je poželjno pogledati na strani glavnog menija UPUTSTVA – UPUTSTVO ZA GRAFIČKI DIZAJN.
 • Usluga izrade elektronskog uzorka za potvrdu porudžbine (jpg, pdf) je od 12€€ sa PDV-om. Potrebno je da pošaljete
 • upotrebljiv grafički materijal ( vektorski logo, kvalitetne slike ), prečišćen tekst i osnovno uputstvo.
 • Usluga podrazumeva izradu predloga elektronskog uzorka i jednu korekciju koja ne menja stil ( verzija V2 ).
 • Svaka naredna korekcija ( izmena, dopuna ) se doplaćuje minimum 6€€ po verziji.
 • Rok za izradu predloga ( verzija V1 ) elektronskog uzorka je 2 radna dana.
 • Usluga izrade probnog uzorka MAGNETA sa slanjem kurirskom službom na adresu je moguća po ceni minimalnog tiraža.
 • Rok za izradu probnog uzorka je 7+ radnih dana + vreme kurirske službe za dostavu.
 • Prvo se radi izrada elektronskog uzorka ( naplaćuje se ) a po usvajanju se pristupa izradi probnog uzorka.
 • Usluga izrade probnog uzorka MAGNETA prema obliku po želji nije moguća.