Cenovnik 26 UNIKATNE TAPETE

KAKO DA IZRAČUNATE CENU TAPETA PO KOMADU

Želite npr 2 komada TAPETA veličine 120x220cm

 • Izračunavanje površine proizvoda: TAPETA veličine 120x220cm ima površinu 26400cm2
 • Izračunavanje minimalnog tiraža: 10000 podelimo sa površinom proizvoda u cm2 ( npr 10000/26400=1kom )
 • Izračunavanje površine u m2 : količinu pomnožite sa površinom proizvoda u cm2 i podelite sa 10000
  ( npr 2×26400/10000 = 5.28 m2, ukoliko je površina manja od 1m2, povećajte količinu )
 • Izračunavanje cene po komadu: površinu proizvoda u cm2 pomnožite sa odgovarajućom cenom po m2 i podelite sa 10000
  ( npr 26400 x 21.70€/10000 = 57.29€€/kom )

VAŽNA NAPOMENA:
– U cenu nije uračunata izrada ili korekcija postojećeg grafičkog rešenja.
Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
– Ukoliko je potreban kraći rok izrade, cena se uvećava za 50-100%.
Obavezno pogledajte poglavlje ROK IZRADE.
Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte

OPIS ARTIKLA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Materijal: reljefni tapetarski beli papir debljine 300g i širine rolne 130cm
 • Dimenzija: po želji, oblik pravougaoni
 • Štampa: kolorna 4/0 jednostrana
 • Minimalni tiraž: 1m2 ( 10.000cm2)

CENE:

 • Cenovnik prikazuje maloprodajne cene proizvoda ( uračunat PDV ), indeksirane u eurima.
 • TAPETE se ne mogu sabirati ukoliko je varijabilno grafičko rešenje.
 • U cenu nije uračunata dostava, paritet fco magacin prodavca. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom
 • službom, pogledajte na našoj INFO strani objašnjenja vezana za dostavu.

NAČIN PORUČIVANJA i PLAĆANJE:

 • TAPETE se poručuju putem e-mail-a.
  Pored ID podataka firme (za profakturu), potrebno je navesti opis artikla, tiraž i ko radi grafičko rešenje.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Plaćanje 100% avans.

ROK IZRADE:

 • Rok izrade TAPETA je varijabilan, zavisi od trenutne opterećenosti redovnih kapaciteta.
 • Okvirni rok izrade-štampe TAPETA je 5+ radnih dana ( pon-petak ) od uplate i potvrde elektronskog uzorka.
 • U rok izrade nije uračunata dostava. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj
 • INFO strani objašnjenja vezana za dostavu.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade-štampe TAPETA, a tehničke mogućnosti i vanredni kapaciteti proizvodnje to dozvoljavaju, cena se uvećava za 50-100%.

IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA:

 • Izrada elektronskog uzoraka ne ulazi u gore navedeni rok izrade.
 • Ukoliko naručilac posla dostavlja gotovo grafičko rešenje, sve tehničke standarde za njegovu izradu dobiće po uplati.
  Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
  Svakako je poželjno pogledati na strani glavnog menija UPUTSTVA – UPUTSTVO ZA GRAFIČKI DIZAJN.
 • Usluga izrade elektronskog uzorka za potvrdu porudžbine (jpg, pdf) je od 12€€ sa PDV-om. Potrebno je da pošaljete
  upotrebljiv grafički materijal ( vektorski logo, kvalitetne slike ), prečišćen tekst i osnovno uputstvo.
  Usluga podrazumeva izradu predloga elektronskog uzorka i jednu korekciju koja ne menja stil ( verzija V2 ).
  Svaka naredna korekcija ( izmena, dopuna ) se doplaćuje minimum 6€€ po verziji.
  Rok za izradu predloga ( verzija V1 ) elektronskog uzorka je 2 radna dana.
 • Usluga izrade probnog uzorka TAPETA sa slanjem kurirskom službom na adresu je moguća po ceni minimalnog tiraža.
  Rok za izradu probnog uzorka je 5+ radnih dana + vreme kurirske službe za dostavu.
  Prvo se radi izrada elektronskog uzorka ( naplaćuje se ) a po usvajanju se pristupa izradi probnog uzorka.