01.03.2020.

NAMENJENA ZA:
•  PREDAVAČE   •    V.I.P. GOSTE
    •    TURISTIČKE VODIČE   •  SPORTSKA I MUZIČKA DEŠAVANJA ...

cenovnik id kartica XXL

cenovnik id kartice XXL personalizovane

VAŽNA NAPOMENA:

 • U cenu nije uračunata izrada ili korekcija postojećeg grafičkog rešenja.
  Za personalizaciju podataka je potrebno dostaviti spisak varijabilnih podataka u excel-u prema uputstvu.
  U cenu je uračunato do 3 podatka da variraju sa iste strane kartice.
  Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade ID kartica PVC XXL, cena se uvećava za 50-100%.
 • Obavezno pogledajte poglavlje ROK IZRADE.
 • Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

OPIS ARTIKLA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Materijal: PVC bela sjajna, debljine 0.76mm.
 • Dimenzija: 88x140mm
 • * Štampa: jednostrani kolor 4/0 ili obostrani kolor 4/4
 • Minimalni tiraž: 5kom

CENE:

 • Cenovnik prikazuje maloprodajne cene proizvoda ( uračunat PDV ), indeksirane u eurima.
 • ID kartice PVC XXL se ne mogu sabirati ukoliko je varijabilno grafičko rešenje.
 • U cenu nije uračunata dostava, paritet fco magacin prodavca. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani uslove korišćenja gde imate objašnjenja vezana za dostavu .

NAČIN PORUČIVANJA i PLAĆANJE:

 • ID kartice PVC XXL se poručuju putem e-mail-a.
  Pored ID podataka firme (za profakturu), potrebno je navesti željeni tiraž i ko radi grafičko rešenje.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Plaćanje 100% avans.

ROK IZRADE:

 • Rok izrade ID kartica PVC XXL je varijabilan, zavisi od trenutne opterećenosti redovnih kapaciteta.
 • Okvirni rok izrade-štampe ID kartica PVC XXL je 4+ radnih dana ( pon-petak ) od uplate i potvrde elektronskog uzorka.
 • U rok izrade nije uračunata dostava. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani uslove korišćenja gde imate objašnjenja vezana za dostavu.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade-štampe ID kartica PVC XXL, a u zavisnosti od mogućnosti angažovanja vanrednih kapaciteta ( druga, treća smena ), cena se uvećava za 50-100%.

IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA:

 • Izrada elektronskog uzoraka ne ulazi u gore navedeni rok izrade.
 • Ukoliko naručilac posla dostavlja gotovo grafičko rešenje, sve tehničke standarde za njegovu izradu dobiće po uplati.
  Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
  Svakako je poželjno pogledati na strani glavnog menija UPUTSTVA - OPŠTE UPUTSTVO ZA GRAFIČKI DIZAJN.
 • Usluga izrade elektronskog uzorka za potvrdu porudžbine (jpg, pdf) je od 12€ sa PDV-om. Potrebno je da pošaljete upotrebljiv grafički materijal ( vektorski logo, kvalitetne slike ), prečišćen tekst i osnovno uputstvo.
  Usluga podrazumeva izradu predloga elektronskog uzorka i jednu korekciju koja ne menja stil ( verzija V2 ).
  Rok za izradu predloga elektronskog uzorka je 2 radna dana.
 • Usluga izrade probnog uzorka ID kartica PVC XXL je moguća po ceni minimalnog tiraža.
  Rok za izradu probnog uzorka je 4+ radna dana + vreme kurirske službe za dostavu.
  Prvo se radi izrada elektronskog uzorka ( naplaćuje se ) a po usvajanju se pristupa izradi probnog uzorka.