01.03.2020.

cenovnik pvc nalepnice katovane

KAKO DA IZRAČUNATE CENU MAGNETA PO KOMADU:

 • Izračunavanje površine proizvoda: želite npr 300kom veličine 7x5cm što daje površinu proizvoda 35cm2
 • Izračunavanje minimalnog tiraža: 10000 podelimo sa površinom proizvoda u cm2 ( npr 10000/35=285kom )
 • Izračunavanje željene površine u m2 : željenu količinu pomnožite sa površinom proizvoda u cm2 i podelite sa 10000
  ( npr 300x35/10000 = 1.05 m2, ukoliko je površina manja od 1m2, povećajte željenu količinu )
 • Izračunavanje cene: željenu površinu proizvoda u cm2 pomnožite sa odgovarajućom cenom po m2 i podelite sa 10000
  ( npr 35 x 42 € /10000 = 0.147€/kom )

VAŽNA NAPOMENA:

 • U cenu nije uračunata izrada ili korekcija postojećeg grafičkog rešenja.
  Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade nalepnica PVC, cena se uvećava za 50-100%.
 • Pogledajte poglavlje ROK IZRADE.
 • Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte

OPIS ARTIKLA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Materijal: nalepnica PVC namenjena za spoljnu i unutrašnju upotrebu.
 • Dimenzija: po želji, oblik po želji, max veličina do A5 ( min. dimenzija jedne stranice je 4cm, ako želite manju cena po kvadratu se povećava ).
 • * Štampa: 4/0 kolor jednostrani.
 • Minimalni tiraž: 1m2 ( 10.000cm2).

CENE:

 • Cenovnik prikazuje maloprodajne cene proizvoda ( uračunat PDV ), indeksirane u eurima.
 • NALEPNICE PVC se ne mogu sabirati ukoliko je varijabilno grafičko rešenje.
 • U cenu nije uračunata dostava, paritet fco magacin prodavca. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani uslove korišćenja gde imate objašnjenja vezana za dostavu.

NAČIN PORUČIVANJA i PLAĆANJE:

 • NALEPNICE PVC se poručuju putem e-mail-a.
  Pored ID podataka firme (za profakturu), potrebno je navesti naziv željenog artikala i njegovu šifru, tiraž i ko radi grafičko rešenje.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Plaćanje 100% avans.

ROK IZRADE:

 • Rok izrade NALEPNICA PVC je varijabilan, zavisi od trenutne opterećenosti redovnih kapaciteta.
 • Okvirni rok izrade-štampe NALEPNICA PVC je 3+ radnih dana ( pon-petak )  od uplate i potvrde elektronskog uzorka.
 • U rok izrade nije uračunata dostava. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani uslove korišćenja gde imate objašnjenja vezana za dostavu.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade-štampe NALEPNICA PVC, a u zavisnosti od mogućnosti angažovanja vanrednih kapaciteta ( druga, treća smena ), cena se uvećava za 50-100%.

IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA:

 • Izrada elektronskog uzoraka ne ulazi u gore navedeni rok izrade.
 • Ukoliko naručilac posla dostavlja gotovo grafičko rešenje, sve tehničke standarde za njegovu izradu dobiće po uplati.
  Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
  Svakako je poželjno pogledati na strani glavnog menija UPUTSTVA - OPŠTE UPUTSTVO ZA GRAFIČKI DIZAJN.
 • Usluga izrade elektronskog uzorka za potvrdu porudžbine (jpg, pdf) je od 6€ sa PDV-om. Potrebno je da pošaljete upotrebljiv grafički materijal ( vektorski logo, kvalitetne slike ), prečišćen tekst i osnovno uputstvo.
  Usluga podrazumeva izradu predloga elektronskog uzorka i jednu korekciju koja ne menja stil ( verzija V2 ).
  Rok za izradu predloga elektronskog uzorka je 2 radna dana.
 • Usluga izrade probnog uzorka NALEPNICE PVC sa slanjem kurirskom službom na adresu se naplaćuje 9.60€.
  Rok za izradu probnog uzorka je 3+ radna dana + vreme kurirske službe za dostavu.
  Prvo se radi izrada elektronskog uzorka ( naplaćuje se ) a po usvajanju se pristupa izradi probnog uzorka.