01.03.2020.

cenovnik UNIKATNE TAPETE

KAKO DA IZRAČUNATE CENU UNIKATNIH TAPETA PO KOMADU:

 • Izračunavanje površine proizvoda: želite npr 2kom veličine 120x220cm što daje površinu proizvoda 26400cm2
 • Izračunavanje minimalnog tiraža: 100000 podelimo sa površinom proizvoda u cm2 ( npr 10000/26400=1kom )
 • Izračunavanje željene površine u m2 : željenu količinu pomnožite sa površinom proizvoda u cm2 i podelite sa 10000
  ( npr 2x26400/10000 = 5.28 m2, ukoliko je površina manja od 1m2, povećajte željenu količinu )
 • Izračunavanje cene: željenu površinu proizvoda u cm2 pomnožite sa odgovarajućom cenom po m2 i podelite sa 10000
  ( npr 26400 x 18.80 € /10000 = 49.63€/kom )

VAŽNA NAPOMENA:

 • U cenu nije uračunata izrada ili korekcija postojećeg grafičkog rešenja.
  Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
 • Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade UNIKATNIH TAPETA, cena se uvećava za 50-100%.
 • Pogledajte poglavlje ROK IZRADE.
 • Ne vršimo uslužno lepljenje unikatnih tapeta.
 • Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte

OPIS ARTIKLA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Materijal: nalepnica PVC nalivena specijalnom smolomreljefni tapetarski beli papir, debljine 300g i širine rolne 130cm.
 • Dimenzija: po želji, oblik pravougaoni, minimalna veličina A5.
 • * Štampa: 4/0 kolor jednostrani.
 • Minimalni tiraž: 1m2 ( 10.000cm2).

CENE:

 • Cenovnik prikazuje maloprodajne cene proizvoda ( uračunat PDV ), indeksirane u eurima.
 • 3D stikeri se ne mogu sabirati ukoliko je varijabilno grafičko rešenje.
 • U cenu nije uračunata dostava, paritet fco magacin prodavca. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani uslove korišćenja gde imate objašnjenja vezana za dostavu.

NAČIN PORUČIVANJA i PLAĆANJE:

 • UNIKATNE TAPETE se poručuju putem e-mail-a.
  Pored ID podataka firme (za profakturu), potrebno je navesti naziv željenog artikala i njegovu šifru, tiraž i ko radi grafičko rešenje.
  Obavezno pogledajte poglavlje IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA.
 • Plaćanje 100% avans.

ROK IZRADE:

 • Rok izrade UNIKATNIH TAPETA je varijabilan, zavisi od trenutne opterećenosti redovnih kapaciteta.
 • Okvirni rok izrade-štampe UNIKATNIH TAPETA je 3+ radnih dana ( pon-petak ) od uplate i potvrde elektronskog uzorka.
 • U rok izrade nije uračunata dostava. Za informacije o našoj dostavi ili slanju kurirskom službom, pogledajte na našoj INFO strani uslove korišćenja gde imate objašnjenja vezana za dostavu.
 • Ukoliko je potreban kraći rok izrade-štampe UNIKATNIH TAPETA, a u zavisnosti od mogućnosti angažovanja vanrednih kapaciteta ( druga, treća smena ), cena se uvećava za 50-100%.

IZRADA ELEKTRONSKOG I PROBNOG UZORKA:

 • Izrada elektronskog uzoraka ne ulazi u gore navedeni rok izrade.
 • Ukoliko naručilac posla dostavlja gotovo grafičko rešenje, sve tehničke standarde za njegovu izradu dobiće po uplati.
  Štampa ima dosta ograničavajućih faktora, pa je potrebno pripremu prilagoditi mogućnostima tehnike štampe.
  Svakako je poželjno pogledati na strani glavnog menija UPUTSTVA - OPŠTE UPUTSTVO ZA GRAFIČKI DIZAJN.
 • Usluga izrade elektronskog uzorka za potvrdu porudžbine (jpg, pdf) je od 12€ sa PDV-om. Potrebno je da pošaljete upotrebljiv grafički materijal ( vektorski logo, kvalitetne slike ), prečišćen tekst i osnovno uputstvo.
  Usluga podrazumeva izradu predloga elektronskog uzorka i jednu korekciju koja ne menja stil ( verzija V2 ).
  Rok za izradu predloga elektronskog uzorka je 2 radna dana.
 • Usluga izrade probnog uzorka UNIKATNIH TAPETA je moguća po ceni minimalnog tiraža.
  Rok za izradu probnog uzorka je 3+ radna dana + vreme kurirske službe za dostavu.
  Prvo se radi izrada elektronskog uzorka ( naplaćuje se ) a po usvajanju se pristupa izradi probnog uzorka.