PRIPREMA FAJLA ZA LASERSKU GRAVURU

VAŽNE NAPOMENE:

VEKTORSKI DOSTAVLJENA PRIPEMA NE ZNAČI DA JE ODMAH PRIMENLJIVA ZA LASERSKU GRAVURU.
UGLAVNOM JE POTREBNO PRILAGODJAVANJE TEHNICI ŠTAMPE
.
Pripremu fajla za lasersku gravuru treba svesti na jednu boju, crnu, rastere treba izbaciti iz pripreme.
Outline ne treba da postoji, treba ga pretvoriti u objekat.
Na kraju sve objekte treba veldovati tj prebaciti da budu jedan objekat.
Pripremu radite u srazmeri 1:1