VELIKI FORMATI

Digitalna štampa velikog formata pruža veliki broj mogućnosti zbog velike širine štampe. Proces štampe se vrši direktnom vezom računara i samog štampača tako da je vreme pripreme za štampu veoma kratko. Najčešće traženi artikli su posteri na raznim materijalima, nelepnice za spoljnu upotrebu, preslikači za textil, ROLL-up, tapete, auto grafika …
Uslugu digitalne štampe velikog formata pružamo na kolornoj mašini ROLAND Vg3 540 širine 137cm.