VELIKI FORMATI

Digitalna štampa velikog formata pruža veliki broj mogućnosti zbog velike širine štampe.
Proces štampe se vrši direktnom vezom računara i samog štampača tako da je vreme pripreme
za štampu veoma kratko.
Najčešće traženi artikli su posteri na raznim materijalima, nelepnice za spoljnu upotrebu, preslikači
za textil, ROLL-up, tapete, auto grafika …
Uslugu digitalne štampe velikog formata pružamo na kolornoj mašini ROLAND 540i širine 137cm.