DIGITALNA TABAČNA ŠTAMPA

Digitalna štampa je tehnika koja znatno ubzava proces realizacije tkz “poslova za juče”, jer je vreme pripreme za štampu daleko kraće u odnosu na druge tehnike. Proces štampe se vrši direktnom vezom računara i samog štampača. Pogodna je za male i srednje tiraže u punom koloru. Najčešće traženi artikli su vizit karte, flajeri, pozivnice, vaučeri, ulaznice, diplome, katalozi, memorandumi, deklaracije…

Da bi se dobio finalni proizvod koriste se razne doradne mašine: za obrezivanje – grafički nož, za numeraciju, perforaciju, bigovanje, savijanje, štancovanje, sakupljanje, klamovanje-heftanje, kaširanje, lepljenje, plastifikaciju, spiralni povez, broširani povez, tvrde korice …

Uslugu digitalne tabačne štampe pružamo na kolornoj mašini XEROX V80 formata SRA3+ (330X488mm). Papiri koji se mogu koristiti su od 80-350g, ofset, kunstdruck, specijalni papiri …