DIGITALNA TABAČNA ŠTAMPA

Digitalna štampa je tehnika koja znatno ubzava proces realizacije tkz “poslova za juče”,
jer je vreme pripreme za štampu daleko kraće u odnosu na druge tehnike.
Proces štampe se vrši direktnom vezom računara i samog štampača.
Pogodna je za male i srednje tiraže u punom koloru.
Najčešće traženi artikli su vizit karte, flajeri, pozivnice, vaučeri, ulaznice, diplome,
katalozi, memorandumi, deklaracije…

Da bi se dobio finalni proizvod koriste se razne doradne mašine:
– za obrezivanje – grafički nož, za numeraciju, perforaciju, bigovanje,
– savijanje, štancovanje, sakupljanje, klamovanje-heftanje, kaširanje, lepljenje,
– plastifikaciju, spiralni povez, broširani povez, tvrde korice …

Uslugu digitalne tabačne štampe pružamo na kolornoj mašini XEROX V80 formata SRA3+ (330X488mm).
Papiri koji se mogu koristiti su od 80-350g, ofset, kunstdruck, specijalni papiri …