KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

LOGO DIZAJN

Kao lični pečat svake ozbiljne firme, logo dizajn jedan je od najzahtevnijih zadataka grafičkog dizajna u smislu perfekcionizma. Ovo je jedna od mnogobrojnih usluga koje grafički dizajn može pružiti firmi koja želi da ostavi što bolji utisak na tržištu. Kvalitetan logo karakteriše jasnoća, prepoznatljivost, estetski kvalitet i mogućnost primene u svim tehnikama štame i oglašavanja. Logo može imati samo tipografski – tekstualni deo ili može imati i znak-simbol u okviru loga.

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

Knjiga grafičkih standarda predstavlja spisak pravila korišćenja elemenata vizuelnog identiteta firme.
U skladu sa potrebama i mogućnostima klijenta, knjiga grafičkih standarda može da definiše osnovne elemente vizuelne komunikacije (osnovni paket) ili da obuhvata širi spektar tržišne komunikacije (napredni paket).

NAZIV PAKETAOPISMP CENA
OSNOVNILOGO – tipografski oblik:
– boje loga-a CMYK, mono, panton
– pozitiv
– outline
– negativ – varijacije podloga
– vertikalna i horizontalna primena
– grayscale
– umanjenje
– fontovi
– sređen logo za specijalne tehnike štampe
(vez, suvi žig, laserska gravura, preslikač, katovanje…)

OSNOVNI korpotrativni dizajn:
5 proizvoda po želji, npr vizit karta, koverta, memorandum, fascikla, kesa
(višestrani artikli npr katalozi, kalendari, nisu predviđeni paketom)

OSNOVNO brendiranje reklamnih proizvoda:
5 proizvoda po želji, npr olovka, upaljač, kišobran,
šolja, majica
240 €
STANDARDNILOGO – simbol + tipografski oblik:
– boje loga-a CMYK, mono, panton
– pozitiv
– outline
– negativ – varijacija podloga
– vertikalna i horizontalna primena
– grayscale
– umanjenje
– fontovi
– sređen logo za spec. tehnike štampe
(vez, suvi žig, laserska gravura, preslikač, katovanje…)

STANDARDNI korpotrativni dizajn:
10 proizvoda po želji, npr vizit karta, koverta, memorandum, fascikla, kesa + 5 proizvoda
(višestrani artikli npr katalozi, kalendari, nisu predviđeni paketom)

STANDARDNO brendiranje reklamnih proizvoda:
10 proizvoda po želji, npr olovka, upaljač, kišobran, šolja, majica + 5 proizvoda
480 €
LUXLOGO – lux simbol + tipografski oblik
– boje loga-a CMYK, mono, panton
– pozitiv
– outline
– negativ – varijacija podloga
– vertikalna i horizontalna primena
– grayscale
– umanjenje
– fontovi
– sređen logo za spec. tehnike štampe
(vez, suvi žig, laserska gravura, preslikač, katovanje…)

LUX korpotrativni dizajn:
20 proizvoda po želji, npr vizit karta, koverta, memorandum, fascikla, kesa + 15 proizvoda
(višestrani artikli npr katalozi, kalendari, nisu predviđeni paketom)

LUX brendiranje reklamnih proizvoda:
20 proizvoda po želji, npr olovka, upaljač, kišobran, šolja, majica + 15 proizvoda
960 €

TOK IZRADE LOGA I KNJIGE GRAFIČKIH STANDARDA

Na samom početku je bitno da obavimo osnovne konsultacije i da dobijemo odgovore na nekoliko pitanja kako bi pristupili izradi loga. Dajemo predlog tri rešenja i nakon konsultacija o istim pristupamo izradi predloga verzije V1 sa max dve dorade do v3 koja bi trebala da bude finalna.

Po usvajanju loga krećemo u izradu knjige grafičkih standarda prema izabranom paketu.

PITANJA ZA KOMITENTA

Da bismo što pre pristupili izradi loga, molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja:

  • Koji je tačan naziv firme?
  • Koji je podnaslov logo-a (ako postoji)?
  • Da li želite Logo koji će imata samo tipografski deo (tekstualni) ili želite i znak (simbol) u okviru Logo
  • Koja je delatnost firme ?
  • Da li ste uočili neke logoe domaćih ili stranih brendova koji Vam se dopadaju?
  • Da li ste razmišljali o bojama, u kojim bojama bi želeli da bude Vaš logo?
  • Da li imate predlog za logo (skicu i sl.)?