KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

LOGO DIZAJN

Kao lični pečat svake ozbiljne firme, logo dizajn jedan je od najzahtevnijih zadataka grafičkog dizajna u smislu perfekcionizma. Ovo je jedna od mnogobrojnih usluga koje grafički dizajn može pružiti firmi koja želi da ostavi što bolji utisak na tržištu. Kvalitetan logo karakteriše jasnoća, prepoznatljivost, estetski kvalitet i mogućnost primene u svim tehnikama štame i oglašavanja. Logo može imati samo tipografski – tekstualni deo ili može imati i znak-simbol u okviru loga.

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

Knjiga grafičkih standarda predstavlja spisak pravila korišćenja elemenata vizuelnog identiteta firme. U skladu sa potrebama i mogućnostima klijenta, knjiga grafičkih standarda može da definiše osnovne elemente vizuelne komunikacije (osnovni paket) ili da obuhvata širi spektar tržišne komunikacije (napredni paket).

NAZIV PAKETAOPISCENA sa PDV-om
OSNOVNI paket– Logo – tipografski oblik
boje loga-a CMYK, mono
pozitiv
outline
umanjenje
fontovi
– Osnovni korpotrativni dizajn vizit karta, koverta, memorandum
96 €
OSNOVNI paket PLUS– Logo – tipografski oblik
boje loga-a CMYK, mono, panton
pozitiv
outline
negativ – varijacija podloga
vertikalna i horizontalna primena
grayscale
umanjenje
fontovi
– Osnovni korpotrativni dizajn
vizit karta, koverta, memorandum
144 €
NAPREDNI paket– Logo – znak-simbol + tipografski oblik
boje loga-a CMYK, mono
pozitiv
outline
umanjenje
fontovi
– Napredni korpotrativni dizajn
vizit karta, koverta, memorandum,
fascikla, blok, kesa
180 €
NAPREDNI paket PLUS– Logo – znak-simbol + tipografski oblik
boje loga-a CMYK, mono, panton
pozitiv
outline
negativ – varijacija podloga
vertikalna I horizontalna primena
grayscale
umanjenje
fontovi
– Napredni korpotrativni dizajn
vizit karta, koverta, memorandum,
fascikla, blok, kesa
240 €
LUX paket– Logo – znak-simbol + tipografski oblik
boje loga-a CMYK, mono, panton
pozitiv
outline
negativ – varijacija podloga
vertikalna i horizontalna primena
grayscale
umanjenje
fontovi
– LUX korpotrativni dizajn
vizit karta, koverta, memorandum
fascikla, blok, kesa
i još 10 proizvoda za brendiranje po želji
(višestrani artikli ne dolaze u obzir)
300 €

TOK IZRADE LOGA I KNJIGE GRAFIČKIH STANDARDA

Na samom početku je bitno da obavimo osnovne konsultacije i da dobijemo odgovore na nekoliko pitanja kako bi pristupili izradi loga. Dajemo predlog tri rešenja i nakon konsultacija o istim pristupamo izradi predloga verzije V1 sa max dve dorade do v3 koja bi trebala da bude finalna.

Po usvajanju loga krećemo u izradu knjige grafičkih standarda prema izabranom paketu.

PITANJA ZA KOMITENTA

Da bismo što pre pristupili izradi loga, molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja:

  • Koji je tačan naziv firme?
  • Koji je podnaslov logo-a (ako postoji)?
  • Da li želite Logo koji će imata samo tipografski deo (tekstualni) ili želite i znak (simbol) u okviru Logo
  • Koja je delatnost firme ?
  • Primeri logo-a domaćih ili stranih brendova koji Vam se dopadaju?
  • Da li postoje neke tipske boje koje bi trebalo da predstavljaju Vašu firmu?