OFSET ŠTAMPA

Ofset štampa je najčešće korišćena tehnika štampe. Grafičko rešenje se preko klišea-ploče u kombinaciji sa grafičkom gumom, sistemom valjaka za boju i vodu i druka, prenosi na izabrani papir. Korišćenjem ove tehnike dobijate štampane tabake za sledeće proizvode: memorandumi, fascikle, blokovi, flajeri, katalozi, posteri, papirne kese …

Da bi se dobio finalni proizvod koriste se razne doradne mašine: za obrezivanje – grafički nož, za numeraciju, perforaciju, bigovanje, savijanje, štancovanje, sakupljanje, klamovanje-heftanje, kaširanje, lepljenje, plastifikaciju, spiralni povez, broširani povez, tvrde korice …

Uslugu ofset štampe pružamo na četvorobojnoj mašini ROLAND B2 formata ( 50x70cm ), na jednobojnoj mašini RYOBI C2 formata ( 64x46cm ) i jednobojnoj mašini HEIDELBERG C3 formata ( 32x46cm ). Papiri koji se mogu koristiti su od 60-350g, NCR, ofset, kunstdruck …