PRIPREMA FAJLA ZA VEZ

VAŽNE NAPOMENE:

VEKTORSKI DOSTAVLJENA PRIPEMA NE ZNAČI DA JE ODMAH PRIMENLJIVA ZA VEZ.
UGLAVNOM JE POTREBNO PRILAGODJAVANJE TEHNICI ŠTAMPE.

Pripremu treba svesti na tačno definisan broj boja, rastere i outline treba izbaciti iz pripreme.
Minimalna visina slova treba da bude 5mm, sve ispod toga neće biti čitljivo.
Pripremu radite u srazmeri 1:1