GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je kreativan proces koji kombinuje umetnost I tehnologiju u komunikaciji različitim medijima. Dizajneri koriste različite grafičke elemente u cilju prenošenja željene poruke od klijenta do potrošača.
Osnovni grafički i komunikacioni elementi su slika, tipografija, boja, ilustracija, a zadatak grafičkog dizajna je da sve te elemente upakuje u skladnu kompoziciju vizuelne komunikacije.
Našim klijentima nudima dizajn vizit karti, flajera, brošura, kataloga, ambalaže, plakata, nalepnica...
Ako pitate koliko košta dizajn, imamo kontra pitanje: koliko želite da uložite u kreativan proces. Mi od dobijenog materijala možemo da uradimo brzo, optimalno ili stilsko rešenje. Svakako ova usluga se meri utrošenim radnim satima a cena svakog započetog radnog sata je 24€, minimum je 12€ tj 30 min. rada.

 

PRIMER

 

optimalno resenje 1

optimalno resenje 2

PRIPREMA ZA ŠTAMPU

Čitav niz operacija koje prethode samom procesu štampe predstavlja postupak pripreme za štampu. To podrazumeva prilagođavanje postojećih grafičkih rešenja određenoj tehnici štampe.
U cilju dobijanja maksimalnog kvaliteta štampanog proizvoda, potrebno je ispuniti određene norme I pravila.
Usluga pripreme za štampu se meri utrošenim radnim satima a cena svakog započetog radnog sata je 18€, minimum je 6€ tj 20 min. rada.