GRAFIČKI DIZAJN I PRIPREMA

GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je kreativan proces koji kombinuje umetnost
I tehnologiju u komunikaciji različitim medijima.
Dizajneri koriste različite grafičke elemente u cilju prenošenja
željene poruke od klijenta do potrošača.
Osnovni grafički i komunikacioni elementi su slika, tipografija,
boja, ilustracija, a zadatak grafičkog dizajna je da sve te elemente
upakuje u skladnu kompoziciju vizuelne komunikacije.
Našim klijentima nudima dizajn vizit karti, flajera, brošura, kataloga,
ambalaže, plakata, nalepnica…
Ako pitate koliko košta dizajn, imamo kontra pitanje: koliko želite
da uložite u kreativan proces. Mi od dobijenog materijala možemo
da uradimo brzo, optimalno ili stilsko rešenje. Svakako ova usluga se
meri utrošenim radnim satima a cena svakog započetog radnog sata je 24€,
minimum je 12€ tj 30 min. rada.

PRIMER

PRIPREMA ZA ŠTAMPU

Čitav niz operacija koje prethode samom procesu štampe predstavlja
postupak pripreme za štampu. To podrazumeva prilagođavanje postojećih
grafičkih rešenja određenoj tehnici štampe.
U cilju dobijanja maksimalnog kvaliteta štampanog proizvoda, potrebno je
ispuniti određene norme I pravila.
Usluga pripreme za štampu se meri utrošenim radnim satima a cena svakog
započetog radnog sata je 18€, minimum je 6€ tj 20 min. rada.