PRIPREMA FAJLA ZA NARUKVICE

VAŽNE NAPOMENE:

VEKTORSKI DOSTAVLJENA PRIPEMA NE ZNAČI DA JE ODMAH PRIMENLJIVA ZA ŠTAMPU NARUKVICA.
UGLAVNOM JE POTREBNO PRILAGODJAVANJE TEHNICI ŠTAMPE.

Pre početka svake graf. pripreme definišite dimenziju prostora za uštampavanje prema prikazu ispod.
Štampa se radi u jednoj boji. Izbegavajte sitne elemente, objekte i fontove sa tankim linijama.
Pripremu za narukvice uvek radite u razmeri 1:1.