DIGITALNA UV ŠTAMPA

Digitalna UV štampa je tehnika koja je idealna za brendiranje raznih reklamnih proizvoda. Vreme pripreme za štampu je kratko, proces uštampavanja se vrši direktnom vezom računara i same mašine. Laserska glava mašine bezkontaktno nanosi štampani prah na artikle sa velikom preciznošću i kvalitetom otiska. Ogroman broj artikala se štampa ovom tehnikom, olovke, upaljači, rokovnici, USB-ovi, pomoćne baterije, privesci, kućni setovi …samo su neki od gomile reklamnih proizvoda.
Uslugu digitalne UV štampe pružamo na kolornoj mašini ROLAND LEF-20 formata 508x330mm