DIGITALNA UV ŠTAMPA

Digitalna UV štampa je tehnika koja je idealna za brendiranje raznih reklamnih proizvoda.
Vreme pripreme za štampu je kratko, proces uštampavanja se vrši direktnom vezom računara
i same mašine.
Laserska glava mašine bezkontaktno nanosi štampani prah na artikle sa velikom preciznošću
i kvalitetom otiska.
Ogroman broj artikala se štampa ovom tehnikom, olovke, upaljači, rokovnici, USB-ovi,
pomoćne baterije, privesci, kućni setovi …samo su neki od gomile reklamnih proizvoda.
Uslugu digitalne UV štampe pružamo na kolornoj mašini ROLAND LEF-20 formata 508x330mm