PRIPREMA FAJLA ZA 3D STIKERE

VAŽNE NAPOMENE:

Procedura izrade 3D stikera se sastoji iz sledećih koraka: prvo se radi print+cut na PVC foliji, pa se skida višak sa folije. Onda sledi nalivanje specijlne smole i sušenje.
Kao što možete zaključiti, priprema fajla treba da bude ista kao i PRIPREMA FAJLA ZA PRINT+CUT sa jednom važnom dopunom a to je da konture za opsecanje ne smeju imati OŠTRE UGLOVE već zaobljene.