UPUTSTVO ZA GRAFIČKI DIZAJN

PRILIKOM IZRADE I DOSTAVLJANJA FILE-OVA POTREBNO JE DA ISPOŠTUJETE NEKOLIKO PRAVILA DA BI U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU PRISTUPILI SAMOJ ŠTAMPI

 1. PROGRAMI
  Prilikom izrade graf. pripreme koristiti ISKLJUČIVO grafičke programe: Corel Draw, Adobe Illustrator,Photoshop, a NIKAKO programe Word, Power Point itd. Ovi programi imaju dosta ograničavajućih elemenata i iz njih nije moguće kvalitetno obaviti proces štampe. Često se desi da pri ripovanju se neki elementi izgube, iskrive, poremete a to nije sa naše strane moguće kontrolisati i zato kod ovako dobijenih priprema napominjemo velikim slovima da NE SNOSIMO NIKAKVU ODGOVORNOST ZA LOŠU ŠTAMPU
 2. BOJE
  Koristite ISKLJUČIVO CMYK paletu boja, a NIKAKO RGB paletu boja jer se najčešći problem javlja da ono što vidite na ekranu nije istovetno onom što se odštampa. U elektronskoj verziji boje u najvećoj meri zavise od softverskih i hardverskih karakteristika računara, kao i karakteristika monitora na kome gledate grafičko rešenje. Takođe ista boja pri štampi može varirati shodno tehnici štampe ( ofset, digitalna …), boji i vrsti materijala na kojoj se štampa. Štampom na ofsetnom ( upijajućem papiru) i kunstdruku (premaznom papiru) dobićete različite nijanse iste boje.
  2.1  Crna boja na većim površinama Kod velikih površina crne boje, crna ne sme biti zadata samo kao K=100% jer će na taj način štampa crne ispasti bledo crna. Da bi ste dobili zasićenu crnu potrebno je koristiti C=75%, M=60%, Y=60%, K=100%, ovakav nanos se koristi samo kod velikih crnih površina, nikako za tekst ili manje objekte.
  2.2. Sitan test u crnoj boji Ukoliko imate sitan tekst u crnoj boji, obojte ga samo u crnu tj. K=100%
  2.3 Štampa u jednoj, dve PANTON boje svakako je jeftijija nego štampa u koloru. Ako želite štampu u jednoj ili dve boje, potrebno je da prirpemu svedete na te boje, da im odredite odgovarajuću panton šifru. Često se desi da se to ne uradi, na ekranu Vi vidite dve boje ali se npr prva boja sastoji od CIAN i MAGENTE a druga boja od ŽUTE i CRNE pa je to priprema za štampu u četri boje tj u koloru a ne u dve boje. Kombinacijom CMYK imamo mogućih 100.000.000 nijanski a njih menja oko 1000 panton
  boja, što u praksi znači da bi trebalo naći najpribližniju nijasu želejnoj. Tu uvek treba računati na kompromis između insistiranja na željenoj nijansi i uštedi u ceni štampe koja nije mala.
 3. REZOLUCIJA
  Ukoliko pipremu pravite u Photoshop-u potrebno je raditi u 300dpi rezoluciji. Sve fotografije koje se koriste u pripremi moraju biti rezolucije 300dpi. Rezolucijom većom od 300dpi ne dobija se ništa na kvalitetu, samo se povećava veličina dokumenta i usporavaju svi postupci vezani za štampu. Rezolucija manja od 250-300dpi u štampi daje mutne i zrnaste slike lošeg kvaliteta. Ako se radi veliki format veći od 1x1m onda zadovoljava i 150dpi rezolucija. Što se tiče fotografija, generalno uzevši, one skinute sa Interneta nisu dovoljno kvalitetne da se mogu iskoristiti u postupku štampe. Izuzetak su namenske fotografije urađene u velikoj rezoluciji, koje su namenjene za štampu. Da bi ste videli koliko će velika fotografija koju imate izaći u štampi, podelite broj piksela u dimenziji fotografije sa 120 i dobićete veličinu odštampane fotografije u cm (npr. fotografija dimenzija 360x450px u štampi može biti velika 3×3.75cm). Dimenziju fotografije u pikselima (px) možete videti u Windows Exploreru. Takođe ako je fotografija male težine, npr 200kb, znaćete da slika nije grafički upotrebljiva. Fotografije moraju biti teške bar nekoliko MB da bi se kvalitetno primenile, a sve teže i teže ako želite veću fotografiju. Zato još jednom napominjemo da kada skidate slike sa interneta proverite njihovu težinu.
 4. DIMENZIJE I PREPUSTI
  Pre početka svake grafičke pripreme definišite željenu finalnu dimenziju. Poželjno je da pripremu radite u razmeri 1:1. Kada definišete željenu dimenziju artikla, potrebno je podesiti I prepust za štampu. Prepust je najčešće 6mm, po 3mm sa sve četri strane (plavi pravougaonik). Za sitnije predmete, VK, sitniji kartončići, prepust je manji. Najbolje je pre početka rada da se usaglasimo. Takođe treba voditi računa i o sigurnoj zoni ( sivi pravougaonik ), da važni tekstualni i grafički elementi ne budu blizu ivice obreza ( crveni pravougaonik ) tj da se udalje bar po 3-4mm kako ne bi došli u upasnost prilikom obrezivanja. Pripremu treba poslati kropovanu na dimenziju sa prepustima, bez cajtni za obrez, sa jasnom informacijom koliki ste prepust postavili. Ukoliko artikal ima neku specifičnost ( perforaciju, spiralu, bušenje rupe …) potrebno je prilagoditi grafičko rešenje tako da važni podaci ne dođu u opasnost. Ako niste sigurni kako da prirpemite grafičko rešenje, pozovite nas i daćemo Vam uputstva. Ukoliko je artikal knjiga, katalog … prirpema graf. rešenja ima dosta specifičnosti koje zavise od poveza ( klamovanje, lepljenje – meki povez, šivenje, spirala … ) pa je najbolje da nas kontaktirate pre početka rada.

 1. LOGOTIPI I CRTEŽI
  Logotipe i crteže trebalo bi doneti urađene u nekom od grafičkih programa (Adobe Ilustrator, CorelDRAW i si.). Logotipi koji se nalaze u Wordu, Excelu, Power Pointu, kao sačuvani mail, kao slika skinuta sa sajta obično nisu upotrebljivi. Svaka ozbiljnija firma u sklopu svoje Knjige grafičkih standarda ima svoj logotip i slične materijale urađene u nekom od prihvatljivih formata (CDR, AI, EPS). Knjige grafičkih standarda treba da sadrži
 • logotip u koloru – pozitiv ( na beloj podlozi )
 • logotip u koloru – negativ ( na tamnoj podlozi ). Predvideti i da tamna podloga može
  biti u nekoj od boja loga
 • logotip mono – crno beli – pozitiv ( na beloj podlozi )
 • logotip mono – crno beli – negativ ( na tamnoj podlozi )
 • logotip u PANTON bojama – pozitiv ( na beloj podlozi )
 • logotip u PANTON bojama – negativ ( na tamnoj podlozi )
 • logotip primenjen na pravougaonom, kvadratnom, okruglom prostoru
 • logotip umanjenje – do koje minimalne veličine je čitljiv. Ovo je veoma važno jer često
  nije predviđeno kako da se logo primeni na malim predmetima visine 5-10 mm gde se
  čitljivost gubi
 1. FONTOVI
  Kada završite izradu grafičke pripreme najbolje je da sav tekst pretvorite u krive kako ne bi došli u situaciju da se neki fontovi ne vide kod nas tj da ih kompjuter zameni nekih sličnim fontovima. Poželjno je da uz prirpemu pošaljete i fontove koje ste koristili za svaki slučaj.
 2. PAKOVANJE I SLAGANJE NA TABAK
  Pripremu nikako nemojte sami pakovati i slagati na tabak za štampu, ti ćemo uraditi mi, Vi samo pošaljite fajl sa pepustom za štampu.
 3. KREIRANJE PDF-a ZA ŠTAMPU
  Nakon završetka pripreme došlo je vreme da naprevite PDF i da nam ga prosledite na štampu. Da bi izbegli svaku moguću grešku potrebno je da ispoštujete još par koraka prilikom kreiranja PDF fajla. PDF fajlovi su industrijski standard i moguće ih je napraviti iz bilo kog programa. Prilikom izbora setovanja poželjno je da koristite sledeće opcije:
  – Adobe PDF preset: High Quality Print, zadržava visoku rezoluciju fajla i omugućava da sami podesite ostatak potrebnih koraka
  – Compatibility: Acrobat 4, sve transparanceje koje ste koristili će biti rasterizovane i neće praviti probleme u štampi. Fajl će s aovom verzijom biti flatto-van.
  – Compression: Color Images ZIP, Grayscale Images ZIP, neće se izgubiti na kvalitetu fotografija koje ste koristili a znatno će se smanjiti veličina fajla.
  – Output: No Coversion i bez color Profila ukoliko je fajl bio pripremljen u CMYK kolor modu.
  Ovako napravljen PDF fajl je idealno podešen i spreman za štampu. Ako niste u mogućnosti da nam pošaljete fajlove u PDF formatu, pošaljite nam u CDR, AI, EPS, JPG-u.
 4. KOREKCIJA GRAFIČKOG REŠENJA
  UKOLIKO GRAF. REŠENJE NE POŠALJETE PREMA UPUTSTVIMA, NAJČEŠĆE JE POTREBNO PRILAGODJAVANJE-KOREKCIJA REŠENJA A TO ZAHTEVA NAŠE ANGAŽOVANJE I ODREDJENU CENU PREMA UTOŠENOM VREMENU TJ BROJU RADNIH SATI. Kada graf. rešenje prilagodimo, mi ga šaljemo Vama na kontrolu da proverite SVE. Tek po pismenom odobrenju može se krenuti u dalju realizaciju posla.

ZA SVE NEDOUMICE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE
NAJBOLJE BI BILO PRE POČETKA IZRADE DA TO URADITE
HVALA NA SARADNJI