PRIPREMA FAJLA ZA PERSONALIZACIJU

jedna mutacija – ime u jednom redu

dve mutacije – ime u dva reda

četri mutacije – ime, razred, škola i oblast