PRIPREMA FAJLA ZA PERSONALIZACIJU

1. PRIPREMA FAJLA ZA PERSONALIZACIJU
jedna mutacija – ime u jednom redu

2. PRIPREMA FAJLA ZA PERSONALIZACIJU
dve mutacije – ime u dva reda

3. PRIPREMA FAJLA ZA PERSONALIZACIJU
četri mutacije – ime, razred, škola i oblast