jedna mutacija - ime u jednom redu
dve mutacije - ime u dva reda
četri mutacije - ime, razred, škola i oblast