SUVI ŽIG

Suvi žig je tehnika koja služi za štampu utiskikivanjem (bez korišćenja boje) na reklamnim artiklima pogodnim za ovakvu vrstu štampe. Artikli od kože, termoskaja, kao i artikli od papira ostavljaju poseban utisak primenom ove tehnike štampe. Suvim žigom se formira udubljeni otisak kombinovanjem pritiska, visoke temperature i odgovarajućeg klišea koji nosi štamparski dizajn.
Najčešće traženi artikli su rokovnici, notesi, specijalni papiri …
Uslugu suvog žiga pružamo na viskokvalitenoj mašini Nemačke proizvodnje.